Frågor & Svar

Funderar du på något inför ditt husbygge? Eller vill du ha mer information om våra husmodeller, tillval och visningshelger till exempel? Här har vi samlat de vanligaste frågorna som våra kunder ställer. Om du inte hittar svaret på din fråga får du gärna kontakta oss via telefon eller mail.

Före byggnation

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av våra säljare så hjälper han/hon er. Vill du fundera lite själv och bilda dig en uppfattning om hur du vill att ditt hus ska se ut kan du börja med att besöka våra villavisningar runt om i landet. Att besöka villavisningar är väldigt bra då man får en uppfattning om helheten med rymd och ljus, det är inte bara ytan i kvadratmeter man ska tänka på, utan känslan. Du kan också bygga ditt drömhus i vår helt nya Husbyggare

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av våra säljare så hjälper vi er och det är kostnadsfritt att boka ett förutsättningslöst möte. Vill du fundera lite själv och bilda dig en uppfattning om hur du vill att ditt hus ska se ut kan du börja med att besöka våra villavisningar runt om i landet. Att besöka villavisningar är väldigt bra då man får en uppfattning om helheten med rymd och ljus, det är inte bara ytan i kvadratmeter man ska tänka på, utan känslan. Du kan också testa att bygga ditt drömhus i Husbyggaren. Här kan du enkelt skapa ditt hus och se priset direkt online innan du får offert!

Kontaktuppgifter till våra lokala kontor hittar du här, du kan alltid kontakta oss genom att maila kundcenter@smalandsvillan.se så hjälper vi dig.

Hur lång tid det tar beror till stor del på tomten. Ska det sökas förhandsbesked? Behöver tomten avstyckas? Blir bygglovsbeslutet överklagat? Generellt sett brukar det ta cirka 14 månader från start till mål, förutsatt att allt flyter på som det ska.

När du bygger en SmålandsVilla har du alltid en personlig projektledare som du kan bolla dina frågor med.

Finansiering

Ja. priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadutförandet.

Om möjlighet finns att sälja din befintliga bostad innan du börjar att bygga ditt nya hus är det att föredra. Då vet du hur mycket du kan lägga som kontantinsats i det nya huset. Om inte denna möjlighet finns så kan Nordea via en mäklare göra en värdering av ditt befintliga hus.

Betalningen av själva huset sker vid tre olika tillfällen. En projekteringskostnad på 25 000 kronor betalas när man tecknar avtalet. 90 % betalas vid leverans av huset och de resterande 10 % betalas när huset är slutbesiktigat. Dessa kostnader gäller enbart huset, utöver detta tillkommer betalning av tomt, bygglov mm, kostnader som kan skilja sig från fall till fall.

Ja, i många fall har du möjlighet att arbeta bort en del av kontantinsatsen. Genom att måla, tapetsera, lägga golv och sätta lister själv kan du spara flera tusen kronor. Vi har tagit fram två sparsamma alternativ för dig som är händig och gärna sätter egen prägel på huset. Målningsförberett innebär att vi levererar tapeter, golv, taklister samt foder löst. Resterande arbete utför du sedan själv. Det arbete som du utför kan oftast tillgodoräknas som del av kontantinsatsen i slutfinansieringen. 

Byggnation

Kontraktet skrivs med någon av Smålandsvillans agenter och blir bindande när det återsänds påskrivet ifrån Smånadsvillan.

Vi brukar räkna med 15 procent av huspriset men det kan skilja sig åt beroende på dina förutsättningar. I samarbete med Nordea erbjuder vi förmånliga lånealternativ för att säkra din finansiering och göra verklighet av din dröm. På www.nordea.se/smalandsvillan kan du läsa mer och göra en egen bokalkyl.

Du kan flytta in i ditt nya hus efter att du har fått ett inflyttningstillstånd från kommunen. Detta får du oftast strax efter slutbesiktningen då det sker ett slutsamråd med kommunen.

Entreprenörerna skiljer sig från ort till ort då SmålandsVillan jobbar med lokala entreprenörer.

I avtalet finns det reglerat vilken ersättning som utgår till dig om bygglovet nekas. Du får ersättning för de kostnader som du drabbats av på grund av dröjsmålet tex dubbel hyra mm.

Det finns möjlighet att friskriva sig från avtalet om bygglovet nekas.

Standard & Tillval

Ja, det kan du göra. Vi använder oss av produkter från kända leverantörer. Dessutom tillverkas våra hus inomhus i en skyddad och fuktfrimiljö vilket gör att huset utsetts minimalt för väder och vind innan det är vattentätt.

Du kan ändra och påverka mycket i din Smålandsvilla. Konceptet med SmålandsVillan är att vi bygger våra volymer i fabrik, detta gör att vi är väldigt effektiva och är prisvärda, men det innebär också att vi inte kan göra ändringar som till exempel flytta eller ta bort fönster eller göra ett rum större. Däremot kan du nästan ändra på all fast inredning och sätta din egen prägel med hjälp av våra olika tillval.

Det finns ett alternativ som vi kallar målningsförberett där du gör en del av arbetet invändigt själv och får ett avdrag på huspriset. Du kan välja att spackla, tapetsera, lägga golv och lister själv. Väljer du målningsförberett kan du även välja bort hela köket och sätta upp ett eget. I badrummet kan du välja bort kommod och duschvägg och köpa eget, men placeringen av dessa kommer vara utifrån vår planlösning.

Till viss del. SmålandsVillan erbjuder husmodeller som från början innehåller allt du behöver. På entréplan finns det ett antal planlösningsalternativ att välja mellan för varje husmodell. Du har alla möjligheter att göra precis som du vill på övervåningen som levereras inredningsbar. SmålandsVillans affärsidé är att erbjuda kunderna ett mindre antal hustyper med fastställda planlösningar som tillverkas inomhus i fabrik, vilket bidrar till att vi kan hålla en bra prisnivå på våra hus. Om du är intresserad av en skräddarsydd huslösning rekommenderar vi att du kikar närmare på vårt systervarumärke Myresjöhus.

Det är bland annat på grund av att priserna varierar runt om i landet, men framförallt för att det ingår totalentreprenad, vilket innebär att du skriver ett kontrakt med oss och efter det tar vi hand om hela byggprocessen. Enkelt och tryggt och du kan luta dig tillbaka och fokusera på de roliga delarna. Visar vi priset direkt på webbsidan kan det lätt bli att du missar allt som faktiskt ingår i priset något som våra säljare gärna vill förklara för dig. Det är inte bara priset för grunden som ingår i den summan, utan även hel del markarbete och förberedelser för tomten där vi använder lokala entreprenörer.

Eftersom SmålandsVillans affärsidé är att erbjuda kunderna ett mindre antal hustyper med fastställda planlösningar kan vi hålla en bra prisnivå på våra hus. Därför går det inte att bygga våra hus med egengjorda ritningar.

Det beror på vilken omfattning du valt att köpa ifrån Smålandsvillan. Kostnader för extra markarbeten kan tillkomma. I vissa fall kan pålning och sprängning behöva utföras vilket innebär extra kostnader. Fler kostnader som tillkommer är bland annat myndighetskostnader som tex besiktning av imkanal. Förutom tomtköpet tillkommer också kommunens anslutningsavgifter och kostnader för bankens finansiering ex pantbrev.

Många av våra hus passar på de flesta tomter då våra hus har en kompakt byggyta. Det man ska tänka på är att små tomter begränsar valmöjligheterna, därför ska man kolla tomtens förutsättningar men även detaljplanen som kan begränsa valet av husmodeller. Man kanske bara får bygga 1-planshus på en viss tomt och då är det man har att rätta sig efter. Kontakta gärna någon av våra säljare så får ni tips och råd om vilka husmodeller som passar om du har en tomt.

SmålandsVillan rekommenderar typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard till alla husmodeller. Värdefulla fördelar med grunden är 20 års garanti, astma- och allergisäkring, minskad energiförbrukning, bekymmersfritt underhåll och ett ökat värde på ditt nya hus.

Med hänsyn tagen till vår produktion och kundernas kostnad för huset har vi valt att hålla kvar vid den kostnadseffektiva och mest använda värmelösningen i världen  - radiatorvärme. Tack vare att våra hus monteras på en typgodkänd isolergrund (som alltid håller plusgrader) upplevs våra golv i husen varma året om, utan golvvärme. En stor fördel med radiatorer är att man får en snabb och direkt värmereglering i och med att varje radiator har en mindre uppvärmningsyta. Detta innebär att man kan minska värmen från radiatorn när man myseldar i braskaminen, fyller vardagsrummet med tända ljus, lagar mycket mat/bakar i köket eller blir mycket folk, på så sätt slipper du betala för överskottsvärme. Dessutom är värmeförlusten liten med radiatorer. Dessa faktorer gynnar uppvärmningskostnaden och den egna plånboken. Så med ett vattenburet radiatorsystem blir det både en kostnadseffektiv och trygg värmelösning. 

Smålandsvillan har en frånluftsvärmepump Nibe 730 som standard. Det finns tillvalsmöjligheter för fjärrvärme om så önskas eller om det finns ett krav om detta i samband med tomtköpet.

När du bygger en SmålandsVilla ingår inte garage och förråd i själva grundbygget, detta får byggas till separat. Du kan beställa sidobyggnad från SmålandsVillan samtidigt som du beställer huset.

Ja, det går att välja till klinkers i badrummen.

Det finns färdiga förslag på inredningslösningar för övervåningen men det är kunden som ansvarar för utförandet.

Ja, våra hus levereras grundoljade och grundmålade från fabriken. Huset bör färdig målas inom 9 månader.

Efter byggnation

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad tvåårsbesiktning ske. Då fastställs om några fel uppstått på entreprenaden sedan inflyttningen. Denna besiktning är inte obligatoriskt men måste om den väljs genomföras före tvåårstiden gått ut. Kunden tar själv initiativ till att besiktning sker och står för kostnaden för besiktningen.

Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman. Under slutbesiktningen går man igenom hela huset samt grunden för att kontrollera att allt ser bra ut. Även tomten besiktigas och man kontrollerar att den är i rätt lutning. Vid en besiktning deltar kunden, den kontrollansvarige och oftast en representant från SmålandsVillan.

Alla garantier är kopplade till ursprungskunden. Den 10 åriga nybyggnadsförsäkring (GAR-BO) följer fastigheten.

De dokument du som kund ska ha är ett slutbevis (inflyttningstillstånd) av kommunen, egenkontroller, drift-och skötselpärm med bland annat anvisningar för inredning av övervåningen. Slutbesiktningsdokument och besiktningspapper på imkanal och eventuell braskamin.

Fyll i vårt formulär Felanmälan om du önskar göra en reklamation av något i dit hus. Läs i genom informationen på sidan vid formuläret innan du fyller i och skickar. 

Har du inte hittat svaret på din fråga?

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?