Inom detaljplan eller utanför?

Hur fin en markplätt än må vara är den inget värd för dig om du inte kan bygga på den. Därför gäller det såklart att inte köpa tomten innan du vet vad som gäller.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område styr detaljplanen vad som får byggas, och hur ditt hus får se ut. Ibland är bestämmelserna förvånansvärt detaljerade, och ofta är detaljplanen inte helt enkel att läsa. Här kan Elin också hjälpa till, säger hon.

– Absolut, det ordnar vi. Ligger din tomt utanför detaljplanen kan det vara enklare att få bygga vad du vill, men eftersom beslut tas i varje enskilt fall är utgången inte alltid helt förutsägbar. Det man däremot inte alls behöver vara så rädd för är om kommunalt vatten och avlopp saknas. Så länge din tomt inte ligger nära vatten, brukar det varken vara svårt att få tillstånd för eget – eller ens bli mycket dyrare än att ha kommunalt vatten och avlopp.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.