Hållbarhet

För oss på SmålandsVillan genomsyrar hållbarhetstänkande allt vi gör. Vårt engagemang för miljön sträcker sig från projektering av våra husmodeller till fabriksproduktion, ut till våra byggplatser och genom hela ditt hus livtid.

Hur vi ser på hållbarhet

Hållbarhet är för oss sunda materialval för ditt framtida hem, solcellslösningar, smart energianvändning, god luftrening och hur vi återvinner spill i våra fabriker. Hållbarhetstänket gäller inte bara våra hus, utan också hur vi arbetar för att ha en god och säker arbetsmiljö, hur vi tar hand om våra medarbetare och hur vi värnar om människor runtomkring oss i vårt samhälle.

Säkerhet

Då vi verkar inom byggnads & anläggningsbranschen, som har de i särklass farligaste arbetsplatserna i Sverige, är säkerhet något som vi alltid håller högst på vår agenda. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga på arbetet och att alla ska komma hem oskadda efter en avslutad arbetsdag. 

Miljö

Vi bygger miljövänliga bostäder där vi säkerställer att det material vi använder för att tillverka ditt hus nyttjas på ett optimalt sätt och att överblivet material alltid minimeras. 

Vi väljer material och kemikalier som är bedömda i kemikaliedatabasen ”Sunda Hus” och strävar efter att de produkter som ingår i din bostad ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Speditörerna som levererar våra hus behöver uppnå en viss miljöklassning. Vi har som mål att alla speditörer skall uppnå miljöklassning 6 (MK6). 

Socialt ansvar

För oss på SmålandsVillan är det viktigt att ta ett socialt ansvar i samhället. I vår fabrik i Vrigstad har vi idag medarbetare från ett 20-tal nationaliteter. Vi ser språket som en nyckel till en framgångsrik integration och därför anställde vi tidigt en egen SFI-lärare, vilket gjorde att alla nyanlända medarbetare kunde få språkundervisning på arbetsplatsen.

Sedan 2010 har vi  aktivt stöttat Barncancerfonden. Det innebär bland annat att vi skickar digitala julkort istället för fysiska till våra kunder varje år. Pengarna som sparas genom detta går direkt till Barncancerfonden och deras verksamhet.

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete är marknadslednande inom vår bransch och vi tänker behålla det försprånget. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster - i nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners.

Koncernens ledningssystem är certifierat av Bureau Veritas enligt ISO 9 001:2015. Denna certifiering säkerställer att vi arbetar så riskfritt och effektivt som möjligt.

Genom att aktivt arbeta med systematiskt återkommande avvikelser säkerställer vi att kvalitén på våra produkter ständigt blir bättre.

Hus med noll fel

För att ytterligare förbättra vårt kvalitestarbete arbetar vi efter en arbetsmodell som vi valt att kalla vår noll-fels-vision. För dig som kund så innebär det att vi har ett mål att på slutbesiktningsdagen överlämna ett hus som är helt utan anmärkningar. 

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.