Beställ katalog

Enkät – Köpare Flyttklart

Vill du delta i en undersökning om ditt köp av ett Flyttklart hus hos OBOS, SmålandsVillan/Myresjöhus?

Till undersökningen

Syftet med denna undersökning är att utveckla OBOS koncept Flyttklart. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Du svarar självklart helt anonymt.

Ansvarig för denna undersökning är Per Lönner, Affärschef Flyttklart.

Steg 1 - Demografi
Kön
Hur många är ni i ert hushåll?
1 5
Medlem i OBOS?

Steg 2 - Val av hus
Var detta Ert första husköp?
Funderade ni på att själva bygga ett hus?

Steg 3 - OBOS koncept flyttklart
1 5
Hade Ni hört talas om OBOS Flyttklart innan ni köpte ert hus?
Skulle ni rekommendera OBOS Flyttklart till någon ni känner?

Steg 4 - Husköpet
Är ni nöjd med hur köpprocessen gick till?
Är ni nöjd med Er representant från OBOS?
Är ni nöjd med mäklarens insats?

Steg 5 - Nyproduktion
1 5
1 5
1 5
Köpte ni huset när det var färdigställt eller under byggnation?

Steg 6 - Trädgård
1 5
1 5

Steg 7 - Interiört och exteriört
Hur nöjda var ni med de interiöra valen i huset?
Hur viktigt var det att huset var färdigmålat vid inflyttning?
När NI köpte er bostad, hur viktigt var det att nedanstående fanns vid tillträde/hur gärna hade ni sett att nedanstående fanns vid inflyttning: Välj 1-5 på varje.
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.