Beställ katalog

Garantitid och hantering av reklamationer

Efter ni gjort en anmälan

När ni skickat in ett ärende så kommer ni att få en bekräftelse på att det är mottaget samt ett ärendenummer.

Vi kommer därefter att gå igenom ärendet och göra en bedömning om det faller inom garantin. Vid en godkänd reklamation, gör vi en reklamation till vår entreprenör eller leverantör för vidare hantering/reklamation.

Tiden för åtgärden kan variera beroende på omfattning och fel men vi försöker få dessa åtgärdade inom två månader om det inte är årstidsberoende.

Ni har ett ansvar att släppa in oss för eventuella åtgärder under entreprenörens arbetstider samt se till att åtgärder kan utföras utan hinder, man behöver därför ombesörja att arbetsområde kan erhållas genom att flytta möbler och väggdekoration etc.  När åtgärderna är klara så görs en grovstädning av entreprenören men en finstädning svaras inte för efter åtgärd.

Vissa reklamationer kan komma att hänvisas till tvåårsbesiktningen.

Garanti- och ansvarstid

Efter slutbesiktningen kan man skriftligen inom sex månader reklamera utförande eller fel som missats eller inte syntes på slutbesiktningen. Övriga reklamationer kan endast göras via formuläret inom 2 år från godkänd slutbesiktning.

Garantitiden för produkter är 2 år från slutbesiktning.

Eventuell utrednings- och åtgärdskostnad betalas av dig som köpare för det fall det visar sig att felet inte omfattas av garantiansvaret.

Åtgärder av en reklamation

I första hand reparerar vi ett fel, i de fall det inte går så ersätts den med en ny, likvärdig produkt. Om ni får en ny produkt så är det alltid garantitiden från slutbesiktningen som gäller, även på de nya produkterna.

När vi utför en åtgärd så görs åtgärden lokalt där fel/skadan finns, man målar tex inte om en hel vägg utan åtgärden begränsas till skadestället.

Vi har som mål att du ska vara nöjd med bostadens kvaliteter och har därför som policy att vi åtgärdar fel i stället för att ge kompensation för att du ska acceptera att leva med något som inte ser ut eller fungerar som det ska.

Vi lämnar heller ingen ersättning för att vi utför åtgärder hos er utan bara i de fall ni haft en stor begränsad nyttjandemöjlighet av väsentlig del av bostaden under en längre tid.

Exempel på när en reklamation kan nekas

  • När man varit vårdslös eller att det avser av handhavande fel.
  • Om felet uppstått på grund av bristfällande underhåll.
  • När besiktningsmannen gjort bedömningen att det inte är faller inom OBOS ansvar att åtgärda felet.
  • När ett fel beror på sådant som inte ingår i entreprenaden från början eller pga felaktiga förväntningar.
  • När ett fel inte syns eller bedöms vara inom toleransnivån.
  • Att det ej faller inom garanti- eller ansvarstiden.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.