Beställ katalog

Trygga lösningar för OBOS-medlemmar

Att köpa en ny bostad är en av de viktigaste affärerna vi gör i livet. Här får du som blir OBOS-medlem ännu en fördel, du kan nämligen få ekonomisk hjälp genom vårt trygghetspaket.

Om försäljningen av ditt nuvarande hem inte går som planerat har du som är OBOS-medlem möjlighet att få hjälp med det ekonomiska. Köper du ett Flyttklart hus kan du ansöka om Tillträdesskydd, och när du bygger ett eget hus kan du ansöka om Skydd mot dubbel boendekostnad. Här berättar vi mer om dessa.

Skydd mot dubbel boendekostnad när du bygger eget hus

Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du, efter prövning, få ersättning för dubbel boendekostnad med upp till 10.000 kr per månad – i högst 6 månader. När du har sålt din befintliga bostad begränsas dock skyddet till att gälla max 3 månader efter kontraktsdatum.

Villkor
 • Försäljning av nuvarande bostad ska vara påbörjad minst fyra månader innan angivet tillträdesdatum. Försäljningsstart betraktas som den dag ett förmedlingsuppdrag är tecknat med en registrerad fastighetsmäklare.
 • Objektet ska ligga ute till allmän försäljning på Hemnet i minst tre månader till ett marknadsmässigt pris.
 • Om ovanstående punkter är uppfyllda skickas en ansökningsblankett om skydd mot dubbel boendekostnad och kopia på gällande förmedlingsuppdrag till OBOS Bostadsutveckling AB. Ansökningsblankett beställs via din sälj-eller mäklarkontakt.
 • Ansökan om skydd mot dubbel boendekostnad ska inkomma till OBOS Bostadsutveckling senast 1 månad före tillträdesdatumet.
 • När nuvarande bostad är såld skickas en kopia på avtalshandlingarna till OBOS Bostadsutveckling.
 • Skyddet mot dubbel boendekostnad gäller i högst 6 månader efter ditt tillträdesdatum eller den tidigare dag som inträffar 3 månader efter kontraktsdatum på din befintliga bostad.
 • Om ansökan om skydd mot dubbel boendekostnad godkänns ska du inkomma med specificerade kostnader där information om belopp framgår, vilken tid som kostnaden avser samt att det är du som är betalningsansvarig.
 • Ersättning utgår endast för faktiska kostnader upp till 10.000 kr.
 • Utlägg ersätts endast för din nuvarande bostad och inte för ny bostad. Vid driftkostnader ska dessa periodiseras.
 • Ersättning gäller exempelvis månadsavgift, nettokostnad för lån och hushållsel. Det gäller inte för kostnader som kan sägas upp och därmed inte behöver belasta nuvarande bostad – som exempelvis kostnader för sophämtning, parkering, internet och dylikt.
 • Utlägg redovisas månadsvis och regleras månaden efter ditt skydd har slutat att gälla. Kontakta din säljare för mer information.


Tillträdesskydd vid köp av Flyttklart hus

Tillträdet är lika med dagen du får nycklarna till ditt nya hem. Om försäljningen av din nuvarande bostad skulle dra ut på tiden kan du, när du köper ett Flyttklart hus, ansöka om Tillträdesskydd. Det betyder att du, efter prövning, kan få flytta fram ditt tillträde i upp till tre månader från ursprungsdatumet. Slutbetalningen sker då i samband med din nya tillträdesdag.

Villkor

Försäljning av nuvarande bostad ska vara påbörjad minst fyra månader innan det i avtalet angivna tillträdesdatumet. Försäljningsstart betraktas som den dag ett förmedlingsuppdrag är tecknat med en registrerad fastighetsmäklare.

 • Objektet ska ligga ute till allmän försäljning på Hemnet i minst tre månader innan tillträdesdatum, och till ett marknadsmässigt pris.
 • Om ovan angivna punkter är uppfyllda skickas en ansökningsblankett och kopia på gällande förmedlingsuppdrag till OBOS Bostadsutveckling AB. Ansökningsblankett beställs via din sälj-eller mäklarkontakt.
 • Ansökan om tillträdesskydd ska inkomma till OBOS Bostadsutveckling senast 30 dagar före tillträdesdatum.
 • Beslut och besked från OBOS Bostadsutveckling kommer inom tre veckor efter ansökan. Kontakta din säljare för mer information.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.