Beställ katalog

Kontrollansvarig: så funkar det

När du ska bygga ett nytt hus behöver du skaffa dig en kontrollansvarig, Hen är en viktig person som funkar som en länk mellan dig som husbyggare och myndigheterna. Här berättar vi mer om hur det hela fungerar.

Kollar att allt går rätt till

Vad en kontrollansvarig gör hörs ju på namnet. Hen kontrollerar nämligen att ditt husbygge klarar alla krav som bygglagstiftningen ställer. Det innebär bland annat att hjälpa dig med att ta fram en kontrollplan – och se till att den följs. Din kontrollansvarige hänger med på hela husresan: från tekniskt samråd och startbesked till slutbesked. Under resans gång gör hen arbetsplatsbesök för att kontrollera att allt går som det ska. Om din kontrollansvarige skulle upptäcka något problem ser hen till att byggföretaget rättar till det. Om det är ett allvarligt fel är den kontrollansvarige skyldig att anmäla det till kommunens byggnadsnämnd, men som tur är händer det väldigt sällan.

Följa kontrollplanen

Kontrollplanen är ett dokument som samlar allt som behöver kontrolleras för att ett byggprojekt ska uppfylla gällande krav och regler. Det gäller allt från konstruktion och brandskydd till energianvändning och tillgänglighet. I kontrollplanen står det vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollerna ska ske – och hur det hela ska redovisas. Det är många punkter att hålla reda på, så här är det toppen att ha stöd av en duktig kontrollansvarig.

Ska vara certifierad

En kontrollansvarig ska också vara certifierad. För att kunna bli det behöver personen i fråga uppfylla krav på teknisk utbildning, praktisk arbetserfarenhet och goda kunskaper om bygglagstiftningen. Hen behöver också anses som lämplig för uppgiften. Betyg och intyg på att man uppfyller kraven måste kunna presenteras, och man får skriva ett prov för att kolla kompetensen. En kontrollansvarig kan vara certifierad för två olika behörighetsgrader, Normal (N) eller Komplicerad (K). För byggprojekt som villor och fritidshus är det N som gäller. Certifieringen måste också förnyas var femte år.

Valet av kontrollansvarig är ditt

Oavsett om du väljer att bygga ditt hus med en hustillverkare som oss på SmålandsVillan eller på egen hand är det alltid du själv som ska välja din kontrollansvarige. Tänk alltid på att kolla att personen är certifierad, till exempel via RISE. Det är också viktigt att du känner att du får en bra kontakt med personen, din kontrollansvarige finns ju till för dig. Bygger du med oss på SmålandsVillan kan din säljare guida dig till erfarna certifierade kontrollansvariga i ditt område. På RISE hemsida kan du också söka efter certifierande kontrollansvariga per län. Vill du veta mer om hur en kontrollansvarig jobbar? Läs vår intervju med Börje Rosell, kontrollansvarig med 25 års erfarenhet.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Vad det kostar att anlita en kontrollansvarig varierar en hel del, bland annat beroende på var i landet du vill bygga. För en villa brukar det röra sig om en kostnad på 15-30.000 kronor.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Zenita Strandänger Säljare, Smålandsvillan

I din hand inom några dagar

Beställ vår huskatalog gratis

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.