Beställ katalog

SmålandsVillan har nöjdast kunder 2020!

Den 11 februari 2021 presenterade Prognoscentret sin branschmätning i kundnöjdhet för kategorin styckebyggda småhus. SmålandsVillan kom på en delad första plats tillsammans med Eksjöhus.

- För 2020 hade vi ett högt satt mål på 75, som vi faktiskt lyckades överträffa med ett resultat på 77 när vi sammanfattade årets NKI-undersökningar. Jag vill ge en stor eloge till alla våra medarbetare som har arbetat hårt under året, inte minst med att hålla igång försäljningen under ett utmanande år, men också att höja vår kundnöjdhet till en nivå som vi kan känna oss riktigt stolta över, säger Patrick Svanström, operativ chef för styckehus på OBOS Sverige.

SmålandsVillan är en del av OBOS-koncernen som är en ledande bostadsutvecklare med över 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. SmålandsVillan är ett etablerat varumärke sedan 1997, och har 34 säljkontor i Sverige vilket gör att man är lokala där man verkar. Säljare arbetar tillsammans med projektledare och är ett stöd för kunden genom hela köp- och byggprocessen.
- Vi har en väldigt tydlig och inarbetad säljprocess, där alla vet sina roller och ansvarsområden, säger Patrick Svanström. Vi har också våra kundlöften och vår uppförandekod som vägleder oss i beslut och bemötande både mot kunder, samarbetspartners och medarbetare. Allt detta är bidragande till att vi idag kan inta prispallen för denna fina utmärkelse.

Victoria Roswall är säljare på SmålandsVillans kontor i Kalmar. Tillsammans med projektledare Martin Olofsson och Patrick Svanström deltog hon i Prognoscentrets digitala prisutdelning den 11 februari. Anledningen till Kalmarkontorets närvaro vid prisutdelningen är deras anmärkningsvärt höga NKI på 89. Man har också en hög svarsfrekvens.
- Högt NKI och hög svarsfrekvens är en fantastisk kombination, säger Victoria Roswall. Hur vi har lyckats? Jag skulle säga att det beror på den starka teamkänsla vi har på kontoret både mellan sälj, projektledning och entreprenörer. Alla arbetar med fokus på att kunden ska bli nöjd i slutänden – då blir det också så.

För mer information

Patrick Svanström, operativ chef styckehus OBOS Sverige
Tel: 010-434 17 95

Ulrika Liiv, kommunikationschef OBOS
Tel: 010-434 17 82

Detta är Prognoscentrets branschmätning

Prognoscentret mäter varje år kundnöjdhet hos köpare bland annat inom kategorin nyproducerade småhus. På uppdrag av branschen sammanställer Prognoscentret kundnöjdheten i branschen och identifierar de viktigaste områdena för småhusleverantörer att förbättra för att få ännu nöjdare kunder. SmålandsVillan är ett av 17 företag som deltar i den årliga branschmätningen för styckebyggda småhus.

Om OBOS

OBOS är en medlemsorganisation med säte i Oslo och grundades 1929, inspirerad av den svenska kooperativa modellen för bostadsutveckling. OBOS är idag Norge och Sveriges största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS har över 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. I Sverige bedrivs verksamheten genom de tre dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. OBOS i Sverige utvecklar bostäder under varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan.

Fler nyheter

2021-08-27

Bomässa i Kalmar den 9 september

Den 9 september hittar du oss på Bomässan på Stortorget i Kalmar. En mässa för dig som vill ha inspiration kring hus, hem, trädgård och livsstil. Är du ute efter ett nytt boende, vill få svar på dina husfrågor och samla inspiration är det här du ska stanna till!

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.