Beställ katalog

Solceller: tillvalet som betalar tillbaka

När drömhuset ska bli ditt finns det mycket att spendera slantarna på. Extra fint kök, William Morris-tapeter, den där dyra designersoffan – med mera. Men du: går de upp mot känslan av att aldrig mer behöva oroa dig för elräkningen?

Kapa dina elkostnader ännu mer

Även om ett nytt hus är ett energisnålt hus står elkostnaderna för en stor portion av villalivets driftskostnader. Och det viktigaste argumentet för solceller till ditt hus är såklart att slippa köpa el, för varje kWh du producerar slipper du ju köpa en. Med rätt antal solceller kan du nästan bli helt självförsörjande på el, även om det naturligtvis beror på dina elvanor. Självklart kommer dina solceller också att producera olika mycket el under olika delar av året, men när du producerar mer el än du själv förbrukar kan du sälja tillbaka den till elbolaget.

Så funkar solceller

Solceller hänger ihop i större solpaneler som i sin tur kopplas ihop och monteras uppe på fastighetens tak. När solens strålar träffar solpanelerna med solceller uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Det behöver heller inte vara fullt solsken, solceller funkar fint även när det är lite molnigt. För att elen sedan ska kunna användas i huset omvandlas solcellernas likström till växelström med hjälp av en växelriktare. Växelriktaren placeras på lämplig plats i huset och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet.

Solceller + värmepump = sant

Med solceller och värmepump från NIBE skapar du ett energisnålt elitserielag i din Smålandsvilla. Här kan du skapa ett behagligt inomhusklimat, få en energisnål vardag och samtidigt göra miljön en tjänst. Solcellerna kan ofta alstra lika mycket energi under året som värmepumpen behöver för hela husets värme- och varmvattenbehov. Och med hjälp av smart teknik kan solcellerna och värmepumpen prata med varandra för att jobba optimalt och på så vis sänka din energiförbrukning – utan att minska komforten.

Paket som passar ditt hus

Hos oss kan du välja mellan tre storlekar på solcellspaket från NIBE. Vilket som passar dig bäst beror på hur stort ditt hus (och ditt tak) är, men också på din elförbrukning. Solceller är en investering, och här kan det vara smart att hitta en bra balans mellan storlek på anläggning och dina behov. Din säljare hjälper dig gärna att välja rätt. Prova också gärna solcellskalkylatorn, här kan du se hur mycket el solpaneler på just ditt hus kan leverera och få en fingervisning om vad olika paket kan kosta – och hur stora elkostnader de kan bespara dig.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Anna Petersson Säljare, Smålandsvillan

I din hand inom några dagar

Beställ vår huskatalog gratis

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.