Beställ katalog

Grunden till ett härligare husliv

Att lägga en riktigt bra grund är alltid viktigt, inte minst i ditt nya hus. Därför rekommenderar vi en typgodkänd, fukt- och radonsäkrad Isolergrund med 20 års funktionsgaranti till din Smålandsvilla. Det är också den grunden som ingår när du väljer vår totalentreprenad.

Verkligen ingen torpargrund

Husgrundens uppgift är förstås att bära upp husets vikt, men också att skydda det från fukt och radon.
Idag byggs många nya hus med betongplatta på mark som grund, och när man då ser vår Isolergrund som kommer upp lite från marken blir ett vanligt missförstånd att det handlar om en slags torpargrund eller krypgrund. Så är inte fallet. En Isolergrund är varm och torr året om ¬– till skillnad från en krypgrund som är kall stora delar av året, vilket kan öka risken för fuktproblem.

Familj med barn besöker hus som de håller på att bygga för första gången

Grunden till friska hus

Fördelarna med en typgodkänd Isolergrund är många, typgodkänd betyder förresten att den lever upp till alla krav de svenska byggreglerna ställer. För ditt nya hus betyder det att det kommer att stå på en tät, isolerad grund utan köldbryggor mot marken – och utan möjlighet att suga upp fukt och kyla till grundutrymmet. Här finns också en kanalfläkt som motverkar suget från husets ventilationssystem och istället skickar luftflödet neråt. Allt detta gör att inget mögel kan bildas i grunden – och ingen förorenad luft (radon, mikroorganismer, lukt) från marken kan nå in i ditt nya hem.

För en frisk inomhusmiljö

Mikroorganismer, bakterier och radon finns naturligt i marken. Dessa avger sporer och gaser som blandas med luften och kan orsaka olika hälsoproblem om de når inomhusluften. Studier visar till exempel att mikroorganismer i inomhusmiljön ökar risken för att utveckla astma och allergi. Fukt- och mögelskador kan också öka risken för astma och allergier, men även luftvägsbesvär. Radon kan till och med orsaka lungcancer om du utsätts för den under lång tid. Med en typgodkänd Isolergrund kan du känna dig trygg med att du får en frisk inomhusmiljö.

Alltid varma, sköna golv

En Isolergrund håller ett torrt och varmt klimat under huset, även under vintern. Det gör att snabba temperaturväxlingar utomhus tas omhand och mattas av i grunden, så att dina golv alltid upplevs som behagliga även utan golvvärme. I en Smålandsvilla vilar dina golv på träbjälklag, vilket också ger golvet en mjukare känsla som är skönare att gå – och leka – på. Vi har även valt bort golvvärme till förmån för radiatorer eftersom de ger snabb effekt när du höjer eller sänker värmen – och för att de ger värme som verkligen känns. Att du kan torka blöta vantar och sockar på dem är också en fördel. Med radiatorer får du ett effektivt värmesystem med trippelfunktion: som värmer, torkar och känns. Dessutom är radiatorer lättare att återvinna den dagen de har gjort sitt.

Fördel för framtidens klimat

Översvämning är såklart inget du vill tänka på när du ska bygga hus, och förhoppningsvis kommer du heller inte att drabbas. Men faktum är att häftiga regn på grund av klimatförändringar kommer att bli vanligare i framtiden. Fast vad har det att göra med val av husgrund? Jo, i hus med Isolergrund finns ett 60 centimeters utrymme under huset, det gör att vattnet vid en eventuell översvämning hamnar i grunden istället för i huset. Till skillnad från hus som är byggda med en betongplatta direkt på marken… Dessutom ger den extra höjden dig en fin utsikt över din trädgård, det skadar sällan att komma upp sig lite i tillvaron. Och utrymmet under huset kommer du åt via en inspektionslucka, det gör att du enkelt kan komma åt installationerna under grunden i efterhand.

Grunden för vår totalentreprenad

Att bygga hus med SmålandsVillans totalentreprenad är ett oslagbart tryggt val, ända från grunden. För när du väljer vår totalentreprenad ingår en typgodkänd, fukt- och radonsäkrad grund från Isolergrund, med 20 års funktionsgaranti. Det tycker vi lägger grunden till ett härligare husliv. 

Vill du sätta dig in i detaljerna?

Här har vi ju gått igenom de grundläggande fördelarna med Isolergrunden, men för dig som vill djupdyka i detaljerna finns massor av bra information på Isolergrunds webb.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Susanne Liljegard Säljare, Smålandsvillan

Skickas hem helt kostnadsfritt!

Beställ vår huskatalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.