Beställ katalog

Värmelösning för ett energisnålt hus

Att välja värmelösning handlar både om husets och dina behov. När du bygger hus med SmålandsVillan är vårt förstahandsval en effektiv frånluftsvärmepump från NIBE. Här berättar vi mer om varför.

Hur väljer man värmelösning?

För att välja rätt värmelösning till ett energisnålt hus finns det tre saker att tänka på. Uppfyller anläggningen BBR, det vill säga Boverkets byggregler? Hur stor blir investeringen, alltså hur mycket får anläggningen kosta? Och hur positivt påverkas dina elkostnader av vilken värmelösning du väljer? Lösningen på den ekvationen när du bygger en Smålandsvilla blir oftast en effektiv frånluftsvärmepump, eftersom den både uppfyller byggreglerna och får ner elkostnaderna – utan att själv kosta för mycket.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan skicka ventilationsluftens värmeenergi till värmepumpen för att värma upp vattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energin ur inomhusluften. I grunden är det en enkel princip, men teknikutvecklingen har med åren skapat allt smartare och allt mer effektiva produkter.

Nya intelligenta S-serien

Ditt nya energisnåla hus kommer att utrustas med en smart och energieffektiv värmepump i S-serien från NIBE. Med hjälp av den tillhörande appen myUplink kan du få tillgång till flera smarta tjänster. Du kan styra värmepumpen direkt i mobilen – den säger dessutom till om den behöver din uppmärksamhet. Du kan du låta värmepumpen anpassa produktionen efter väderprognosen så att du alltid har lagom varmt hemma – och du kan använda tjänsten Smart Price Adaption för att sänka dina elkostnader. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst – och tvärtom. Smart, eller hur?

För dig som vill ha fjärrvärme

För dig som bygger i ett område där det går att ansluta sig till fjärrvärme går det naturligtvis också bra. Här väljer vi då en lösning som passar för vad din fjärrvärmeleverantör erbjuder.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Niclas Johansson Säljare, Smålandsvillan

Skickas hem helt kostnadsfritt!

Beställ vår huskatalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.