Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Energi
  • Miljö/hållbarhet
  • Trender

Hur bygger vi morgondagens trähus?

Det är ingen tillfällighet att det heter hållbarhetsarbete. Det är ju ett pågående jobb vi gör för att hela tiden bygga ännu bättre. Här berättar vi mer om olika forsknings- och utvecklingsinitiativ som vi, tillsammans med resten av OBOS, medverkar i just nu.

På väg mot ett klimatneutralt byggande

Ett hus klimatpåverkan är som störst när det byggs. Därför pågår en hel del arbete kring att utveckla ett klimatneutralt byggande – men också kring att definiera vad ett sådant egentligen är. Ett av initiativen vi deltar i är LFM30, vars övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Enligt deras definition av gränsvärden ligger vi redan väldigt nära, men vi jobbar på med att förbättra oss ytterligare – till exempel genom att vässa våra materialval och transportlösningar.

Klimatdeklarationer på agendan

Sedan i januari 2022 finns en lag som säger att nya byggnader ska förses med en klimatdeklaration, alltså en sammanställning av den klimatpåverkan som sker när huset byggs. Lagen gäller förvisso inte för dig som bygger hus med oss, eftersom den inte omfattar privatpersoner. Åtminstone inte ännu. Däremot gäller den både SmålandsVillans Flyttklara hus – och de bostadsområden som byggs under namnet OBOS. Därför har vi redan har satt upp systemen för de beräkningar som behövs, vilket gör att även våra husbyggare i framtiden kan välja att klimatdeklarera sina nya hem.

Att mäta är att veta

I klimatdeklarationen beräknas husets klimatpåverkan, såväl positiva som negativa faktorer vägs in, med målet att nå +-0. Syftet är förstås att minska utsläppen av växthusgaser – men också att öka kunskapen, till exempel om hur olika materialval kan påverka miljöbelastningen. Vi ser klimatdeklarationen som ett jättebra verktyg för att lära oss mer om hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan hos våra hus genom att utvärdera såväl material som rutiner. Vi tittar med andra ord inte bara på själva huset, utan även på resan dit.

Cirkulärt byggande

Att återanvända material är både klimatsmart och lönsamt, och vi måste börja återbruka material i ännu större utsträckning. Förr i tiden var det inga konstigheter att montera ner ett timmerhus och sedan sätta upp det på en annan plats – men går det att göra med trähusen vi bygger idag? Ett annat initiativ vi deltar i har fokus på just detta. I Framtidens design – återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi jobbar vi tillsammans med branschorganisationer, husbyggarkollegor och återvinningsföretag för att hitta lösningar för ett modernt cirkulärt byggande. Och ja, det går att montera ner en industriellt byggd Smålandsvilla och flytta den redan idag.

Kan ett hus ha en grund av trä?

Vissa material har en står för en högre miljöpåverkan, det gäller även material som ingår i ditt hus. Betongen i husgrunden, väggarnas gipsskivor och stenullen i isoleringen är tre material som sticker ut. Men när vi tittar på ersättningsmaterial behöver vi även väga in deras goda sidor, till exempel att både gips och stenull har bra brandskyddsegenskaper. Och grunden då, finns det något annat än betong att bygga den i? Ja, vad sägs om trä? Det låter kanske smått otroligt, men försök är redan igång och vi kommer förhoppningsvis också att delta. Mer information kommer inom kort.

Inspiration från tradition och vision

För att kunna vara med och påverka framtidens trähusbyggande jobbar vi brett och syns i många olika forsknings- och utvecklingssammanhang. Vi älskar också att provbygga och testa olika material, liksom att inspireras av kollegor i branschen som pushar gränserna för hur vi ser på ett hållbart husbyggande idag. Men vi kan samtidigt tryggt luta oss tillbaka mot vår långa trähusbyggartradition och dra nytta av hur man byggde förr. Att se på hållbarhet ur ett brett perspektiv tror vi ökar våra möjligheter att bygga ännu bättre i framtiden.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.