Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Hållbarhet i praktiken börjar i fabriken

När träden sågats till virke är det dags för nästa anhalt på resan för din blivande Smålandsvilla: husfabriken i Vrigstad. Så här jobbar vi med hållbarheten där.

Hållbar design

Resan till ett hållbart hus börjar faktiskt redan i arkitektens huvud. Att rita hus med ett rent formspråk minskar värmeförlusten. Färre vinklar och vrår ger alltså inte bara ett elegantare intryck, med smarta planlösningar fördelas värmen effektivt i husets alla rum. Att vi på SmålandsVillan jobbar med fasta, arkitektritade, planlösningar gör också sitt till för att spara på resurserna, eftersom de är perfekt anpassade för byggprocessen i fabriken.

Effektiv produktion

Att bygga trähus på vårt effektiva industriella vis, inomhus i varma och torra lokaler, gör att vi kan försäkra oss om att byggprocessen håller en jämn kvalitet året runt – men också att vi kan spara på resurserna. Vårt sätt att bygga bygger på just det: att hushålla med energi och material på ett effektivt sätt. Att vi gör samma sak varje gång minskar risken för att något blir fel. Det är en fördel för att du får ett välbyggt hem – men också för att vi minskar risken för att material måste kasseras och nytt material köpas in. Vi sparar också in transporter genom att så långt det är möjligt köpa såväl träråvara som övrigt material från lokala leverantörer, liksom att vårt byggsystem ger en kort byggtid ute på byggplatsen. Eftersom bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen* jobbar vi hårt för att minska dessa**.

Hushålla med resurserna

Vi jobbar också ständigt för att göra oss mindre beroende av fossila bränslen. I fabriken använder vi bara förnybar el med ursprungsgarantier för vattenkraft, det samma gäller på vårt huvudkontor. I produktionen är vi noga med att skapa minsta möjliga spill. Vi köper in rätt längder på virket från början, och låter använt material gå tillbaka i kedjan genom återvinning och energiåtervinning. Till exempel blir virket som blir över när vi bygger våra bostäder till flis som används för att värma upp fabriken.

Fabriksarbetare jobbar med fasaden på nybyggt hus

en hållbar arbetsmiljö

Men vårt hållbarhetsarbete handlar om mer än vår miljö – vi brinner också för en hållbar arbetsmiljö, i alla aspekter. Alla medarbetare har rätt att komma hem säkert efter en dag på jobbet – därför kommer säkerhet högst upp på agendan, såväl i fabriken som på byggplatsen. Vi tror också på att ha medarbetare som representerar olika delar av samhället, då får vi kunskap och erfarenheter som skapar en fin företagskultur. Inom hela OBOS jobbar medarbetare från drygt 30 olika nationaliteter och alla har vi åtminstone en sak gemensamt: vi är superstolta över husen vi bygger.

Hållbart för din plånbok

Att bygga industriellt i fabrikens torra, skyddade miljö är inte bara hållbart med tanke på miljö, kvalitet och arbetsmiljö – utan även sett till kostnaden. Naturligtvis beror det på att det går snabbare att bygga på det här viset, men faktum är att en arbetstimme i fabriken alltid är billigare än en timme på byggarbetsplatsen. Och det beror inte på några skillnader i lön – utan på alla kringkostnader som restider, utrustning och transporter. Att våra husmodeller är utrustade med effektiva ventilations- och värmesystem, samt välisolerade fönster och väggar gör sitt till för hållbarheten när det handlar om energieffektivitet. Det gynnar inte bara vårt klimat, utan ger även minskade el- och driftskostnader för dig som flyttar in.

* 21% under 2019 se: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/

** https://obos.se/samhallsansvar/gron-hallbarhet/hallbarhetsrapport/

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.