Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Småländsk finurlighet växer med trä

Med småländsk finurlighet och smarta lösningar erbjuder vi på SmålandsVillan mycket hus för pengarna. En av dessa smarta lösningar är att vi bygger våra hus i trä från våra småländska skogar. En hållbar svensk tradition som vi stolt för vidare in i framtiden.

En toppmodern tradition

Här i Sverige har vi byggt hus i trä sedan urminnes tider. Ett naturligt val, eftersom vårt land har så mycket skog. Och även om utvecklingen såklart har gått framåt – dagens trähus är ju något helt annat än gamla tiders dragiga stugor – så tycker vi fortfarande att det är smart att bygga trähus. Om än med modern teknik som hjälper oss att bygga hållbart och effektivt, vilket ger dig mycket hus för pengarna.

Från skogen, till dig

Så långt det är möjligt köper vi virket till våra hus från lokala leverantörer. Att använda trä från våra svenska skogar känns naturligt, det är ju en resurs vi har lokalt, och som samtidigt hjälper till att skapa jobb så att hela Sverige kan leva. En av anledningarna till att vi älskar att bygga i trä är att det är det enda förnybara byggmaterialet vi har. Ett förnybart material är en naturlig resurs som inte förbrukas, utan ständigt fylls på. Men alla förnybara resurser måste ha ett hållbart sätt att återhämta sig för att kunna kallas förnybar, därför ser skogsbruket till att tillväxten av nya träd är större än avverkningen. När skog avverkas, planteras ny. I Sverige är det krav på återplantering efter varje skörd.

För att trä binder koldioxid

Träden i våra skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både så länge skogen växer och i de produkter av trä som kommer därifrån. Ja, till och med i ett färdigbyggt trähus. Eftersom ett bostadshus byggs med minst ett femtioårsperspektiv – och för det mesta står kvar längre än så – innebär det en långvarig koldioxidförvaring.

Fler trähus, färre utsläpp

Att bygga i stål och betong kräver mycket energi i tillverkningen, en studie från Linnéuniversitetet1 visade till exempel att primärenergianvändningen för att producera hus i betong var 30-40 procent högre än för trähusalternativen. Betonghusen gav dessutom betydligt högre nettoutsläpp av växthusgaser. Idag är en bostads klimatpåverkan som störst i byggnadsskedet. Då sker mer än hälften av alla växthusgasutsläpp som byggnaden kommer att orsaka, beräknat på en 50-årsperiod. Det är med andra ord viktigt att välja rätt material från start, och därför byggs nu även allt fler flerbostadshus med stomme i trä, inte minst av våra koncernkompisar inom OBOS.

Bra att bygga och bo i

Att bygga i trä är ingen nyhet precis, det är en stolt svensk tradition – som vi på Smålandsvillan för vidare in i framtiden. Att det är något visst med miljöer präglade av trä, som får oss människor att trivas, har vi vetat länge. Men idag finns även forskning som bevisar att trähus ger en bra inomhusmiljö, ja, till och med visar på att trä får oss människor att må bra2. Men trähus har också stora möjligheter ur ett arkitektoniskt perspektiv. Från klassiskt vackert till stilrent och modernt, ett trähus kan faktiskt se ut nästan hur som helst.

1https://www.e2b2.se/library/4901/resultatblad-foerdel-traehus-naer-energianvaendning-och-utslaepp-oever-tid-summeras.pdf

2 https://liu.se/artikel/vi-mar-bra-av-tra

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.