Beställ katalog
  • Ekonomi

Fast pris som varar längre

En viktig fråga för dig som husbyggare är priset – och hur det kan förändras under processen. I vår bransch är det praxis att låsa priser i 12 månader för att därefter justera efter index. Vi vill gå ifrån detta – och låser nu våra priser under hela husaffären. För din trygghets skull.

Vad är en indexreglering, egentligen?

När du skriver ett kontrakt med en husleverantör gäller priset för ditt hus ofta i 12 månader från kontraktsdatum, så har det varit även hos oss. Men om ditt husbygge blir försenat och de 12 månaderna passerar har företaget rätt att justera priset enligt ett prisindex*. Och i tider där priser på material ökar kraftigt kan fakturan för den indexregleringen bli klart kännbar för dig som husbyggare. Det här vill vi på SmålandsVillan göra allt vi kan för att undvika.

Det här behöver du göra

För att du ska slippa oroa dig för att drabbas av indexregleringar låser vi nu priset under hela din husaffär. Det enda vi begär av dig är att du är klar för att göra avrop inom 6 månader från kontraktsdatum. För att kunna göra avrop ska allt vara bestämt kring husets utformning, alla tillval ska vara gjorda – och bygglovet är godkänt. När avrop sker bokar vi plats för ditt hus i produktionen och påbörjar projekteringen så att ditt drömhus kan börja bli verklighet.

*MT74, prisindex för monteringsfärdiga trähus. Räknas fram av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av vår branschorganisation Trä- och Möbelföretagen

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Magnus Hoffner Säljare, Smålandsvillan

I din hand inom några dagar

Beställ vår huskatalog gratis

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.