Beställ katalog
 • Finansiering

Produktionskostnadskalkyl – vad är det?

Vad kostar det att bygga mitt drömhus? Det är frågan på alla blivande husbyggares läppar. Svaret hittar du i kalkylen som din säljare på SmålandsVillan tar fram speciellt för dig: produktionskostnadskalkylen. Här går vi igenom allt du behöver veta om den.

En stor trygghet för dig

Produktionskostnadskalkylens ena jobb är att ge dig svart på vitt kring husbyggandets olika kostnader: från hus och tomt till markarbeten och bygglovsavgifter. Ju mer heltäckande den är, desto tydligare blir det vad ditt drömhus kommer att kosta. Det tycker vi känns tryggt. Därför är vi på SmålandsVillan väldigt noga med att våra kalkyler både ska vara heltäckande och hålla måttet – och vi tar oss tid att gå igenom den noga tillsammans med dig. Att göra glädjekalkyler som sedan spricker är inte vår grej.

Bra beslutsunderlag för banken

Men produktionskostnadskalkylen – och kvaliteten på den – är också viktig för att banken ska kunna ta beslut om hur mycket du får låna, och sedan bevilja ditt byggnadskreditiv. Även mäklaren som gör förhandsvärderingen av ditt blivande hus utgår från produktionskostnadskalkylen.

Exempel på kostnader vi tar med i kalkylen:

 • Hus och entreprenad
  I vår totalentreprenad ingår även husets grund.
 • Komplementbyggnad
  Till exempel garage, om du valt ett sådant.
 • Tillval
  Kompletteras ofta i takt med att du blir klar med dina val.
 • Bygg-el
  Kostnaden för den el som går åt under tiden ditt hus färdigställs på tomten.
 • Tomt
  Priset för köp av din tomt.
 • Lagfart
  Kostnaden för att få ett bevis på att det är du som äger fastigheten.
 • Anslutningsavgifter
  VA, el, fiber, gas, fjärrvärme. Bygger du där det behövs eget vatten och avlopp hjälper vi dig att ta in offert på det arbetet så att vi kan räkna med kostnaden här.
 • Markarbeten
  Den enda mer osäkra posten i kalkylen är markarbeten. Här använder vi vår erfarenhet och goda kontakter med markentreprenörer för att göra en så bra kostnadsuppskattning som möjligt. Markarbeten innebär dock alltid en viss risk för överraskningar.
 • Geoteknisk undersökning
  Görs på tomter där man behöver fastställa markens uppbyggnad, alternativt om din kommun kräver en sådan.
 • Bygglovskostnader
  Allt som rör bygglovet. Nybyggnadskarta, startbesked, planavgift, utstakning osv.
 • Kontrollansvarig
  Arvode till personen du anlitar som kontrollansvarig.

Lånekostnader räknas också med

Här gör vi en uppskattning, men prata med banken för att få fram vad som gäller just för dig.

 • Pantbrev
 • Räntor och bankavgifter
 • Skattereduktion

Tips på vägen

Ofta börjar husresan med att du faller för ett visst hus, men det kan löna sig att ta reda på vilka kostnader själva bygget medför innan du tar sikte på en särskild husmodell. Kom in till oss i tid, så hjälper vi dig att räkna – och matcha rätt tomt med rätt hus så att du verkligen får mycket hus för pengarna.

Frågor om produktionskostnadskalkyler

Produktionskostnadskalkylen beskriver dina kostnader fram till att ditt hus står färdigt – till exempel kostnad för hus och tomt, anslutningsavgifter, byggkostnader, lånekostnader och pantbrev.


Dels för att du ska få en tydlig bild över kostnaderna. Men en bra produktionskostnadskalkyl är också ett viktigt underlag för att banken ska kunna bevilja ditt lån.

Alla kostnader ditt husbygge medför. Ju mer heltäckande kalkylen är, desto tydligare blir det vad ditt drömhus kommer att kosta. Naturligtvis är det också viktigt att kalkylen håller, och att din säljare hjälper dig att förstå hur de olika kostnaderna påverkar helhetsbilden.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Veronica Rosenberg Säljare, Smålandsvillan

I din hand inom några dagar

Beställ vår huskatalog gratis

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.