Beställ katalog

Dina personliga val och slutlig beställning

Nu är det dags att göra viktiga val för att kunna göra beställningen av ditt hus. Allt från vitvaror och badrumsinredning till golv och takpannor – med mera.

Välj inredning och utrustning

Från val av takpannor till golv, köksluckor och hushållsmaskiner, värmelösning och inredningen i badrummet – med mera. När du bygger hus med SmålandsVillan är bra standard liksom standard, men självklart kan du sätta din egen prägel på ditt nya hem med olika tillval.

Slutlig beställning

Tillsammans med din säljare gör ni nu den slutliga beställningen. Den omfattar husets definitiva utformning, och när den är inskickad till vårt huvudkontor kan inga ändringar göras. Nu beställs material, en grundritning och installationsritningar för el och VVS skapas. På så vis kan ditt hus börja tillverkas, levereras och monteras enligt tidplanen som vi kommit överens om. Kopior på ritningarna kommer även att skickas vidare till försäkringsbolaget – som lämnar den obligatoriska färdigställandeförsäkringen för ditt hus.

Betalningssäkerhet

Nu är det också dags att visa att du har säkerhet för betalningen. Det som behövs då är en så kallad spärrförbindelse – vilket betyder att du avsätter ett bestämt belopp av din byggnadskredit till oss på SmålandsVillan som betalning för leverans av material och arbete. Vanligtvis beställer du spärrförbindelsen från din bank och skickar den till SmålandsVillans huvudkontor, men din säljare kommer att berätta för dig vad som gäller. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter den slutliga beställningen, plus kostnader för eventuellt extra markarbete.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Veronica Rosenberg Säljare, Smålandsvillan

Skickas hem helt kostnadsfritt!

Beställ vår huskatalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.