Beställ katalog

Ritningar och bygglov

Varje hus som byggs behöver få klartecken i form av ett bygglov. För att kunna söka ett sådant har det nu blivit dags att ta fram ritningarna till ditt hus.

Ritningar och bygglovsansökan

För att kunna ta ett beslut behöver Byggnadsnämnden i din kommun de ritningar som visar hur ditt hus ska se ut och hur det ska placeras på tomten. Nu är det dags att ta fram dessa, och ansöka om bygglov. För bygglov utgår en avgift som varierar mellan olika kommuner. Kommunen kan också komma att kräva en geoteknisk undersökning på din tomt. Vi hjälper dig med allt som rör bygglovsansökan.

Välja kontrollansvarig

Alla bygglovspliktiga åtgärder behöver en kontrollansvarig som kontrollerar att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningens krav. Din KA har bland annat som uppgift att upprätta kontrollplan för arbetet och kontrollera att den följs. Oavsett vilken entreprenadform du valt behöver du själv välja en kontrollansvarig för ditt husbygge.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Erica Bernardin Säljare, Smålandsvillan

Skickas hem helt kostnadsfritt!

Beställ vår huskatalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.