Beställ katalog

Vår nollfelsvision

Vi har sedan ett antal år arbetat efter en arbetsmodell som vi valt att kalla nollfelsvisionen. För dig som kund innebär det att vi har som mål att på slutbesiktningsdagen överlämna ett hus helt utan anmärkningar.

Vad är nollfelsvisionen?

Vi har som mål att överlämna huset till dig helt utan några anmärkningar. Besiktningsmannen som utför slutbesiktningen är en helt fristående och opartisk byggnadsingenjör som säkerställer och besiktigar huset utefter de överenskommelser vi träffat. När du som kund köper ett nytt hus är det för oss en självklarhet att det sker utan några anmärkningar. Trots det händer det ibland att våra hus får en anmärkning, för oss är det då mycket viktigt att detta hanteras på ett för kunden så smidigt sätt som möjligt. När ett av våra hus får en anmärkning ser vi i samråd med kund och besiktningsman till att lösa problemet på bästa sätt. Nollfelsvisionen har gjort att antalet anmärkningar nu är lågt och att de ständigt minskar. 

Trygghet viktigt

Vi bestämde oss redan 2002 för att SmålandsVillan skulle ha en kvalitetssäkring som gör det tryggt att välja en SmålandsVilla. SmålandsVillan erbjuder totalentreprenad ovan grund och därmed kan vi ta ett helhetsansvar gällande kvalitet. Nollfelsvisionen har som syfte att alla inblandade parter, både interna och externa, skall arbeta efter att huset vid slutbesiktningsdagen ska levereras utan anmärkningar. För att detta ska uppnås krävs att alla i värdekedjan (från avtal, via kontoret, alla våra leverantörer, vår egen produktion samt våra entreprenörer) har en egenkontroll som skall fånga upp eventuella avvikelser. Alla avvikelser analyseras av vår kvalitetsavdelning för att vi ständigt ska förbättras.

Hus utan anmärkning

När vår nollfelsvision kom till var antalet slutbesiktningar utan anmärkning väldigt få i branschen. Idag, mer än 15 år senare slutbesiktas över 80 % av våra hus med 0-5 fel, vilket vi tycker är bra. De hus som har anmärkningar skall åtgärdas omgående och orsakerna ska analyseras. Detta är ett ständigt förbättringsarbete som pågår varje dag i hela vår organisation. 

Branschorganisationen TMF

SmålandsVillan är knuten till branschorganisationen TMF. Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som branschen arbetar efter. Inom TMF pågår nu diskussionen om att alla medlemsföretagen skall arbeta efter nollfelsvisionen, vilket vi tycker är mycket positivt. Det höjer husbranschens rykte och värde, vilket är till gagn för alla nya huskunder.

Inspirationsbild för inredning i nybyggt hus
Ritz Sandström Säljare, Smålandsvillan

Skickas hem helt kostnadsfritt!

Beställ vår huskatalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.